Menurut beliau, sepatutnya pihak terlibat terutama pemimpin Kristian memilih untuk mengadakan dialog dengan wakil agama lain, bukannya dengan cara mengedar Bible secara terang-terangan kepada orang awam.